Moda

Moda Sanat Mıdır?

Moda kelimesini duyduğumuzda aklımıza hemen giyim gelir ancak bundan çok daha fazlasıdır. Deyim yerindeyse hayatın kendisidir. Yalnızca giyim sektöründe değil, dekorasyondan aksesuara, mimariden edebiyata kadar geniş bir yelpazede yer alır. Modanın genel anlamına kısaca değinmek gerekirse, bir toplumun tüketim zevklerini göz önünde bulundurarak bunlara uygun ürünler geliştirmek ve ortaya çıkarmak demektir. Latince hemen, şimdi anlamına gelen moda kelimesi, modo kelimesinden türemiştir. Temel ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkan moda, tarihsel gelişimini de antik çağ ve orta çağdan beri sürdürmektedir. İnsanların fiziksel ve psikolojik durumları giyime yansımış ve örtünme, korunma anlamının dışına çıkması ile sanat niteliği de kazanmıştır.

Moda Sanat Mıdır?

Sanat;  nesnel ve öznel yaklaşımlara göre farklı açıklanabilen sanat, en genel anlamı ile duygu ve düşüncelerin dışavurumunda, anlatımında kullanılan yaratıcılığın ve hayalgücü ifadesidir. Sanat tanımında farklı görüşlerin olması, neyin sanat, sanat eseri ve sanatçı olabileceği günümüzde tartışılmaktadır. Bu tartışmalar moda sanat mıdır konusunu da gündeme getirmektedir. Tartışmalarda fikir birliğinin sağlanamamaktadır. Moda ve moda ürünlerinin temel ihtiyaçları karşıladığını savunanlar modayı sanat olarak görmezken, günümüzdeki pekçok müzede zamanında günlük tüketime yönelik tasarlanmış eserler sergilenmektedir. Rönesans ile birlikte yaşanan köklü toplumsal değişimler, bütün sanat dallarına da bir yenilik getirmiştir. Değişen estetik bakış açısı, yaratıcılık ve yenilik kaygısı modayı da etkilemiştir. Sonrasında gelen Barok Dönemi dekorasyonu ve mimariyi etkilediği kadar dönem kıyafetlerini de etkilemiştir. Parlak, canlı,göz alıcı, abartılı kıyafetler tasarlanmıştır. Rokoko Dönemi’nde ise radikal kararların alınması yine modayı etkilemiştir. Duygu ve düşüncelerin kıyafet üzerinde tasarlanması, sanat kelimesinin sözlük anlamına uyduğu görülmekle birlikte bu konuda soruları cevaplandırmaktadır.

 

Moda ve Sanat Akımları

Moda ve sanat birbirini doğrudan etkilemiş, sanat akımları kıyafetleri bir sanat ortamı olarak kullanmış, sanatçılar ve moda tasarımcıları yeri geldiğinde işbirliği yapmıştır. Yaygınlaştığı dönemde modayı etkileyen dört sanat akımı vardır. Bunlar; Kübizm, Gerçeküstücülük, Fütürizm ve Konstrüktivizm’dir.

Kübizm dönemi sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler toplumu dönüştürmeye başlamış ve kübist sanatçılar bu dönüşümleri fırçaları ile tuvallerine yansıtırken, moda tasarımcıları bu dönüşümleri kumaş üzerine yansıtmışlardır. Bu dönemde spor kıyafetler öne çıkmış, abartıdan süsten uzak, gündelik hayatın hızına uyum sağlanmıştır.

Gerçeküstü akımla moda arasında sıkı bir ilişki olmuştur. Bu akım sanatçıları giyimi, dikiş makinesini, prova mankenlerini sanatsal çalışmaları için birer ortam olarak kullandığı zamanlar olmuştur. Yine dönem sanatçıları için önemli olan unsurlardan biri de deniz kabuklarıdır. Istakoz Elbise adında bir çalışma bulunmaktadır.

Fütürist sanatçılar, dünyayı değiştirme amacı ile bir araya gelmiştir. Bu amaçta sadece sanatla değil; müzik, mimari ve moda gibi alanları kapsamları altına almışlardır. Kıyafet tasarımında alüminyum, cam, metal gibi malzemeler kullanarak günümüz akıllı kıyafetlerine zemin hazırlamıştır.

Konstrüktist sanatçılar, Fütürist sanatçılar ile benzerlik gösterir. Devrimin ihtiyacına göre gündelik kıyafetler tasarlamışlardır.

Önerilen Yazılar
Moda

Doya Doya Moda

Moda

Doya Doya Moda Başvuru

Moda

2021 Kış Modası - Bu Kış Hangi Parçalar Ön Planda?

Moda

2021 Giyim Trendleri Nasıl Olacak?

Yeniliklerden Haberdar Olmak İçin Abone Olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir